Eväitä Elämälle ohjelman harrastus- ja oppimateriaalituet

Joensuun Pelastakaa Lapset ry:n hallituksen ohjeitus tukien käsittelystä:

Haku on auki koko vuoden, tukea voi hakea lähettämällä hakemuksen yhdistyksen sihteerille. Hakemukset käsitellään luottamuksellisesti ja päätökset tuen myöntämisestä tehdään hallituksen kokouksissa kuukausittain, lukuunottamatta heinäkuuta, jolloin hallitus on lomalla.

  • Kaksi hallituksen jäsentä käy hakemukset läpi.
  • Tukea ei myönnetä joka vuosi samalle hakijalle.
  • Harrastustuki myönnetään vain peruskoulun 1-9 -luokkalaisille.
  • Harrastustuki max 70€
  • Oppimateriaalituki 200€
  • Perheestä voi hakea tukea vain yhdelle lapselle vuodessa.

Joensuun Pelastakaa Lapset ry jakaa em. tukia järjestön avustuspäätöksen varmistuttua.

Lisätietoja ja hakulomakkeita löytyy alla olevasta linkistä. https://www.pelastakaalapset.fi/tyomme-kotimaassa/evaita-elamalle-ohjelma/mista-tukea-voi-hakea/hakulomakkeet-ja-rekisteriseloste/