Joensuun Pelastakaa Lapset ry:n kevätkokous 19.3.2018.

Joensuun Pelastakaa Lapset ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään 18.3.2018, klo. 18:00, osoitteessa Koskikatu 21 A9 (3krs), 80100 Joensuu.

Jos yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevätkokouksen käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle viimeistään 15.2.2019, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Kokouksen avaus.
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
  5. Esitetään hallituksen antama tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan/tilintarkastajan lausunto edelliseltä tilivuodelta.
  6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai päätetään muista toimenpiteistä, jos edellä mainitut asiakirjat antavat siihen aihetta.
  7. Valitaan edustaja/edustajat liittokokoukseen.
  8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.