Yhdistyksemme toteuttaa Perheretkitoiminnan pilottihanketta vuosina 2019-2020. Perheretkitoiminnan pilotti on osa yhdistyksen Minä olen tärkeä! -hanketta. Perheretkiä toteutetaan näiden kahden vuoden aikana eri kohtein ja teemoin.

Perheretkitoimintamme on suunnattu perheille, joissa vanhempi on jossakin elämänsä vaiheessa kokenut päihde- tai mielenterveyden haasteita. Emme diagnosoi ongelmia, vanhemman oma kokemus päihteiden käytöstä tai omasta jaksamisesta riittää – esimerkiksi väsymys ja uupumus voivat kuulua usein lapsiperheen vanhemman arkeen. Ensisijaisena kohderyhmänä ovat perheet, joissa on ainakin yksi Minä olen tärkeä! -hankkeen kohdeikäryhmään kuuluva 9-15-vuotias lapsi tai nuori. Myös tätä nuoremmat ja vanhemmat sisarukset ovat tervetulleita mukaan. Retket soveltuvat niin etä- kuin lähivanhemmille ja mukaan retkelle voi osallistua koko perhe.

Perheretkien tavoitteena on vahvistaa vanhemman ja lapsen välistä vuorovaikutussuhdetta, tarjota yhteisiä onnistumisen kokemuksia sekä mukavaa ajanviettoa yhdessä tekemisen kautta. Perheretkien tarkoituksena on vanhemman ja lapsen välinen mieluisa yhteinen toimiminen, ei päihde- tai mielenterveyden pulmiin keskittyminen.

Retkillämme toimii mukana projektityöntekijän ohella toimintaan koulutetut vapaaehtoiset ohjaajat. Ohjaajat rekrytoidaan pääsääntöisesti sosiaali-, terveys-, ja opetusalan opiskelijoista ja muista tehtävään riittävillä pohjatiedoilla varustetuista aikuisista.

Retkemme ovat päihteettömiä ja maksuttomia. Tervetuloa mukaan!

Ilmoittautumiset mukaan perheretkitoimintaan sekä lisätietoa:

Piia Toroskainen

projektityöntekijä (vanhempainvapaan sijainen)

piia.toroskainen@pelastakaalapsetjoensuu.fi

p. 050 357 9778