Joensuun Pelastakaa Lapset ry on toiminut lapsen oikeuksien ja hyvinvoinnin hyväksi jo yli 55 vuotta. (Yhdistys perustettiin 1960) Sadat vapaaehtoiset ovat antaneet aikaansa ja resursseja kansalaisjärjestölle tehden palkitsevaa, ennaltaehkäisevää lasten suojelutyötä. Työtä on tehty pienillä toimintarahoilla, mutta suurella sydämellä, usein vapaaehtoisten oman arkisen työn ohella.

Lapsen elinympäristö on muuttunut suuresti yhdistyksen olemassaolon aikana. Työ lasten hyväksi ei kuitenkaan ole vähentynyt. päinvastoin vapaaehtoisten tarve lastensuojelun saralla näyttäisi kasvavan. Joka vuosikymmen tuo mukanaan uudet haasteet, joihin Joensuun Pelastakaa Lapset yhdistys haluaa vastata. Pyyteetön vapaaehtoisten työ, lahjoitukset ja erilaiset rahoitukset takaavat työn jatkumisen myös tulevaisuudessa.

Joensuun Pelastakaa Lapset yhdistys jatkaa lapsen hyvinvoinnin eteen tekemäänsä työtä. Perustyön lisäksi järjestetään mm. lasten leiri tulevinakin kesinä, jatketaan pienryhmätoimintoja ja ammatillisesti ohjattua lasten pienryhmäohjauksen kehittämistä. Lisäksi yhdistys haluaa kehittää edelleen yhteistyötä muitten lasten kanssa toimivien tahojen kanssa.

Joensuun Pelastakaa Lapset ry tekee tiivistä yhteistyötä Joensuussa sijaitsevan Pelastakaa Lasten Itä-Suomen aluetoimiston kanssa.

Leirillä pitää olla tekemistä!

Leirillä voi kokeilla myös huimia temppuja!

Vasarat paukkuu ja aurinkokelloja syntyy

Vasarat paukkuu ja aurinkokelloja syntyy!