Pelastakaa Lasten liittokokouksen kannanotto: Kiusaamiseen ja väkivaltaan kouluissa, kouluympäristöissä ja internetissä on puututtava tehokkaammin

Kiusaamiseen ja väkivaltaan kouluissa, kouluympäristöissä ja internetissä on puututtava tehokkaammin

Suomessa on keskusteltu viime viikkoina paljon lasten kokemasta kiusaamisesta ja väkivallasta kouluissa. Pelastakaa Lapset ry:n liittovaltuusto kantaa huolta lasten turvallisuudesta ja hyvinvoinnista kouluissa, kouluympäristöissä ja internetissä.

YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan lapsella on oikeus oppimiseen, osallisuuteen ja myönteiseen kehitykseen. Kiusaaminen, väkivalta ja turvaton oppimisympäristö vaarantavat näiden oikeuksien toteutumisen. Myös oppilas- ja opiskelijahuolto­laki[1] (1287/2013, 13§) velvoittaa opetuksen järjestäjiä laatimaan suunnitelman op­pilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä.

Pelastakaa Lasten liittovaltuusto muistuttaa, että kiusaaminen rikkoo lapsen oikeuksia ja aiheuttaa huomattavaa ja usein pitkäkestoista inhimillistä kärsimystä sekä syrjäytymistä. Kiusaamisesta ja väkivallasta johtuvaa inhimillistä tuskaa ei voi arvioida rahassa. On kuitenkin tiedostettava, että jokainen syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle elämänsä aikana noin 1,2 miljoonaa euroa.[2]