Kiusaamiseen ja väkivaltaan kouluissa, kouluympäristöissä ja internetissä on puututtava tehokkaammin

Kiusaamiseen ja väkivaltaan kouluissa, kouluympäristöissä ja internetissä on puututtava tehokkaammin

02.10.2020
Pelastakaa Lapset ry:n liittovaltuuston kannanotto

Suomessa on keskusteltu viime viikkoina paljon lasten kokemasta kiusaamisesta ja väkivallasta kouluissa. Pelastakaa Lapset ry:n liittovaltuusto kantaa huolta lasten turvallisuudesta ja hyvinvoinnista kouluissa, kouluympäristöissä ja internetissä.

YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan lapsella on oikeus oppimiseen, osallisuuteen ja myönteiseen kehitykseen. Kiusaaminen, väkivalta ja turvaton oppimisympäristö vaarantavat näiden oikeuksien toteutumisen. Myös oppilas- ja opiskelijahuolto­laki[1] (1287/2013, 13§) velvoittaa opetuksen järjestäjiä laatimaan suunnitelman op­pilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä.

Pelastakaa Lasten liittovaltuusto muistuttaa, että kiusaaminen rikkoo lapsen oikeuksia ja aiheuttaa huomattavaa ja usein pitkäkestoista inhimillistä kärsimystä sekä syrjäytymistä. Kiusaamisesta ja väkivallasta johtuvaa inhimillistä tuskaa ei voi arvioida rahassa. On kuitenkin tiedostettava, että jokainen syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle elämänsä aikana noin 1,2 miljoonaa euroa.[2]

Toistuvasti kiusatuista perusopetuksen oppilaista 55 % on kertonut asiasta jollekin[3]. Moni Pelastakaa Lasten digitaalisiin chat-palveluihin yhteyttä ottanut nuori kertoo vaikeuksista kiusaamisesta puhumisessa ja avun saamisessa. Avun hakemista vaikeuttavat leimautumisen pelko, häpeä ja syyllisyys. Puutteellinen tieto oppilashuollon palveluista ja tapaamisaikojen vähäisyys tuovat lapsille ja nuorille haasteita tuen piiriin pääsemiselle.