Pelastakaa Lasten vuoden 2021 kuntavaalitavoitteet on julkaistu

Pelastakaa Lapset tekee yhteistyötä keväällä 2021 ehdolle asettuvien ja valittavien kuntapäät­täjien kanssa, jotta kunnissa toimittaisiin johdonmukaisemmin lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi.

Olemme laatineet kuusi suositusta, jotka johdattavat päät­täjiä tekemään lasten, nuorten ja perheiden parempaa elämää edistäviä päätöksiä.

  1. Köyhien ja vähävaraisten perheiden hyvinvointi on varmistettava
  2. On osattava arvioida, miten päätökset vaikuttavat lapsiin
  3. Lasten osallisuutta on edistettävä
  4. Lasten terveyttä ja hyvinvointia on tuettava johdonmukaisesti
  5. Lasten kasvu on turvattava varhaiskasvatuksesta aikuisuuteen
  6. Paikallista yhteisöllisyyttä on hyödynnettävä kuntien voimavarana

Jokaisen suosituksen yhteydes­sä nostamme lasten ja nuorten näkemyksiä, jotka on kerätty vuoden 2020 Lapsen ääni -kyse­lyn avoimista vastauksista ja Pelastakaa Lasten toimintojen piirissä olevilta lapsilta ja nuorilta.

”Turvallinen olo syntyy siitä, että aikuisia on saatavilla”.

Odotamme, että kuntapäättäjät tarttuvat tähän haasteeseen ollen lasten ja nuorten elämässä aidosti läsnä ja arvioiden jatkuvasti ja huolella päätöstensä vaikutuksia lapsiin ja nuoriin.

Tutustu Pelastakaa Lasten vuoden 2021 kuntavaalitavoitteisiin:
”6 keinoa varmistaa pienituloisten perheiden lasten hyvinvointi kunnissa”