Pienryhmäohjaaja koulutus 28.8.2021

MINÄ OLEN TÄRKEÄ!- pienryhmät ovat 9-15 vuotiaille lapsille ja nuorille tarkoitettuja maksuttomia pienryhmiä ja toiminta on STEA:n rahoittamaa. Kuhunkin pienryhmään kuuluu 3-5 lasta. Ryhmät on suunnattu lapsille ja nuorille, jotka kokevat itsensä yksinäisiksi tai joilla on haasteita kaveruussuhteissa. Ryhmät pyritään kokoamaan jokaisen lapsen tarpeet ja tilanne huomioiden niin, että ryhmissä toimiminen on mielekästä ja turvallista kaikille lapsille.

Pienryhmien toiminta rakentuu kunkin pienryhmän lasten/nuorten omien toiveiden ja kiinnostuksen kohteiden pohjalta. Ryhmät kokoontuvat kerran viikossa säännöllisesti koko kouluvuoden ajan ja ryhmissä on aina vähintään kaksi vapaaehtoista ohjaajaa. Ryhmien säännöllisellä kokoontumisella pyritään tukemaan ryhmäytymistä ja uusien kaveruussuhteiden solmimista ryhmäläisten kesken. Samat ryhmät voivat toimia useampiakin vuosia tarpeen vaatiessa.

Pienryhmätoiminnan vapaaehtoiset huolehtivat pienryhmien lasten ohjauksesta ja kerhokertojen suunnittelusta. Pienryhmäohjaajien vapaaehtoiskoulutus antaa valmiudet kerho-ohjaajana toimimiseen. Meillä on myös mahdollista suorittaa nuoriso- ja yhteisöohjaajan tutkinnonosia opinnollistamisen kautta Riveriaan!

Ilmoittaudu mukaan koulutukseen viimeistään 20.8.2021 mennessä:

Hanna Fabritius

Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori

p. 050 357 9778