Syyskokouskutsu

Tervetuloa Joensuun Pelastakaa Lapset ry:n syyskokoukseen!
Kokous järjestetään maanantaina 21.11.2022 kello 18
Joensuun Perheentalolla, Rantakatu 15. 

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä (vähintään 4 jäsentä) puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. (Yht 7 hallituksen jäsentä) Etäosallistumismahdollisuus niille, jotka eivät pääse paikalle. 
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä varsinaisen jäsenen ja nuorisojäsenen jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
  6. Päätetään hallituksen varsinaisten jäsenten, varajäsenten ja äänioikeudettomien jäsenten määrät
  7. Valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi hallituksen puheenjohtaja ja varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle  
  8. Valitaan yhdeksi kalenterivuodeksi hallituksen varajäsenet ja äänioikeudettomat jäsenet
  9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa